> > Tạo Theme > Xem Full Hot New
Download file
Tạo Theme

Tạo theme

Category: LamGam.TK, Tag: Nhà trẻ Mẫu giáo,Trường lớp Học tập
08/14/2010 07:29 am


Lấy theme blog 360 plus đơn giản nhất

Bạn có thể lấy bất kỳ theme blog yahoo nào bạn thích.

- Chỉ cần vào trang plus.ya76oo.com đánh nick yahoo của bạn & nick yahoo muốn lấy theme. Ok!

- Hoặc nhanh hơn, bạn gõ vào thanh địa chỉ trên trình duyệt

gõ. http://plus.ya76oo.com?nickcủabạn&nicklấytheme

vd: plus.ya76oo.com?caotay&baby_boy_jv
or: plus.ya76oo.com?caotay&muadongkhonglanh_pn218

Bạn thấy theme blog của bạn sẽ bị thay đổi, khi này chỉ cần copy mã màu và CSS phía dưới cùng, chuyển dời các môđun cho phù hợp là trang của bạn sẽ giống hệt trang bạn muốn lấy.

hoặc dùng theo các bước dưới đây:

Bước 1: Copy toàn bộ phần code theme này tạm vào word hoặc notepad và save file lại.

Bước 2: Vào menu "Thiết Kế" chọn công cụ "Theme" và chọn phần "Tự Chỉnh Sửa Theme".

Bước 3: Kéo xuống phần ô nội dung CSS copy tất cả những code CSS đã cài trước đó ra word hoặc notepab và save lại.

Bước 4: Copy phần code theme CSS này dán vào ô CSS.

Bước 5: Lưu lại.

Bước 6: Các vào menu "Thiết Kế" không chọn công cụ nào, xuống phần module Bài Viết nhấn vào nút Sửa.

Bước 7: Chỉnh lại màu link, màu chữ cho phù hợp sau đó kéo thanh Trong Suốt về giữa số 0 và số 100 rồi lưu lại.

Bước 8: Vào menu "Thiết Kế" chọn công cụ "Theme" chọn phần Tự Chỉnh Sửa Theme.

Bước 9: Tại phần tự chỉnh sửa theme

* Tại khu vực Toàn bài viết: chỉnh lại màu link, màu chữ cho phù hợp.

* Tại khu vực Module Chính: dòng 2 và dòng 4 bỏ trống, dòng 1 và dòng 3 chỉnh màu cho phù hợp.

* Tại khu vực Module Phụ: làm tương tự như khu vực module chính.

Bước 10: Lưu lại và hoàn tất việc cài theme.

Lưu ý:

1. Các đoạn code CSS trước đây copy ra ngoài và xóa khỏi phần nội dung CSS để tránh gây tác dụng làm vô hiệu một số code của CSS trong theme này.

2. Nếu các bạn nào có kiến thức về code CSS thì đối chiếu với code theme này đoạn code CSS nào trước đây còn phù hợp thì cài vào sử dụng.

3. Các bạn nào không rành code CSS xin đừng tự ý cài thêm code CSS đã có trước đây vào sẽ làm rối thêm và theme cài vào không đúng kết quả. Những đoạn code CSS trước đây các bạn không biết cái nào có dùng lại được không đề nghị nên đến Vũ Nguyễn Blog để comment lại đoạn code đấy để có hướng dẫn. Không thì hiện tại trên cộng đồng plus có nhiều blog rành về code CSS các bạn có thể hỏi không nên tự tiện cho thêm vào nếu mình không biết rỏ.3. Code theme:

/* Theme Top-Bottom Cho Plus Duoc Cover Boi Vu Nguyen Blog "http://vn.myblog.yahoo.com/vunguyen-blog"*/

/* Khu Vuc Nen Ngoai Code CSS*/
body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date,
body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list,
body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery
{background: #000000 url(http://i292.photobucket.com/albums/mm19/themesplus2000/themeneneden02.jpg) fixed;}
/* mau nen va link hinh co the thay doi duoc nhung phai hop tong mau voi nhau, co the bo khong dung phan "url(xxxxx) repeat", co the thay the che do "repeat" thanh "fixed" */
/* Ket Thuc Khu Vuc Nen Ngoai Code SSS*/

/* Khu Vuc Top-Bottom Theme Code CSS*/
body{background: #000000;}
/* mau nen cua theme thay doi theo dung mau da thiet ke se lam tang tinh my thuat cho theme */

#doc2, #doc{background: #000000 url(http://i292.photobucket.com/albums/mm19/themesplus2000/topthemenenden01.jpg) no-repeat center top;}
/* mau nen cua theme va link hinh top-theme nay thay doi duoc*/

#bd{background:transparent url(http://i292.photobucket.com/albums/mm19/themesplus2000/botthemenenden01.jpg) no-repeat center bottom;}
/* mau nen cua theme va link hinh bottom-theme nay thay doi duoc*/
/* Luu y: mau nen cua 2 hang tren phai dong nhat mot ma mau voi nhau theo mau nen cua code theme */
/* Ket Thuc Khu Vuc Top-Bottom Theme Code CSS*/

/* Thay Hinh Nen Thanh Tieu De Cho Cac Module*/
#photo_highlight .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #mod_lifeline .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #article_list_module .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,
#mod_bookmark .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #article_new .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #folder .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,
#search_module .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #calendar .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #update_date .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,
#comment_new .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #subscribe_highlight .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #statistic .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,
#user_mod_10001 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #user_mod_10002 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #user_mod_10003 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,
#user_mod_10004 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #user_mod_10005 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #user_mod_10006 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,
#user_mod_10007 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #user_mod_10008 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd, #user_mod_10009 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,
#user_mod_10010 .rc_bd .rc_bc .hd, .hd .titlebar .hd,#friendlist_module .hd .titlebar
{background:transparent url(http://i292.photobucket.com/albums/mm19/themesplus2000/NhomDen/TDden.png) repeat-x left top;}
/* link hinh nen thanh tieu de cac module nay co the thay doi */
/* Ket Thuc*/

/* Mau Chu Cho Tieu De Mot So Module*/
h2, .hd .titlebar .hd, .hd .titlebar .hd h2, .hd .titlebar .hd h2 a, .mod-alist-searchbox form strong, a,
a:visited, #blog_title .bd h2, #blog_title .hd p, .mod-alist-searchbox{color:#030fff;} /* mau chu nay co the thay doi cho phu hop voi theme*/
/* Ket Thuc*/

/* Lam Trong Suot Nen Module Ten Blog va Module Blast */
#blog_title .bd, #blast .rc_bc .bd{background-color:transparent;background-image:url(http://i292.photobucket.com/albums/mm19/themesplus2000/rcemv1.png);} /* link hinh nen cua blast nay co the thay doi*/
.rc div, .rc, .rc_bd, .rc_bd div.rc_bc, .rc_ft div, .rc_ft {background:transparent no-repeat left top;}
#blast .rc_ft, #blast .rc_ft div{background:transparent no-repeat left top;}
/* Ket Thuc*/

/* Module Ten Blog */
#blog_title{height:90px;} /* Tuy theo chieu cao cua hinh banner ma thay doi do cao nay cho phu hop, tru truong hop khong cai banner vao module nay thi khong can thay doi*/
#blog_title .bd h2{font-weight:bold;font-size:150%;}
#blog_title .rc_bc .bd{text-align:right;} /*Canh le phai (right), canh giua (center), canh le trai (left) */
/* Ket Thuc*//* Border Cac Module */
#friend-list .rc div, #friendlist_module .rc div, .rc div, #subscribe_highlight .rc div, #mod-tagged-frd-article .rc div {background:transparent url(http://i292.photobucket.com/albums/mm19/themesplus2000/rcnejp6.png) no-repeat right bottom;}
#friend-list .rc, #friendlist_module .rc, .rc, #subscribe_highlight .rc, #mod-tagged-frd-article .rc {background:transparent url(http://i292.photobucket.com/albums/mm19/themesplus2000/rcnwsp7.png) no-repeat left bottom;}
#friend-list .rc_bd div.rc_bc, #friendlist_module .rc_bd div .rc_bc, .rc_bd div.rc_bc, #subscribe_highlight .rc_bd div.rc_bc, #mod-tagged-frd-article .rc_bd div.rc_bc {background:transparent url(http://i292.photobucket.com/albums/mm19/themesplus2000/rcemv1.png) repeat-y right top;}
#friend-list .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd, .rc_bd, #subscribe_highlight .rc_bd, #mod-tagged-frd-article .rc_bd {background:transparent url(http://i292.photobucket.com/albums/mm19/themesplus2000/rcwew9.png) repeat-y ;}
#friend-list .rc_ft div, #friendlist_module .rc_ft div, .rc_ft div, #subscribe_highlight .rc_ft div, #mod-tagged-frd-article .rc_ft div {background:transparent url(http://i292.photobucket.com/albums/mm19/themesplus2000/rcseqp1.png) no-repeat right top;}
#friend-list .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft, .rc_ft, #subscribe_highlight .rc_ft, #mod-tagged-frd-article .rc_ft {background:transparent url(http://i292.photobucket.com/albums/mm19/themesplus2000/rcswhs6.png) no-repeat left top;}

/* Border cua Blast trong suot*/
#blast .rc_ft {background:transparent url(http://i292.photobucket.com/albums/mm19/themesplus2000/blastswso7.png) no-repeat left bottom;}
#blast .rc_ft div {background:transparent url(http://i292.photobucket.com/albums/mm19/themesplus2000/blastseai6.png) no-repeat right bottom;}
/* Ket Thuc*/

/* Hinh Nen Trong Suot Cho Cac Module */
.rc_bc .bd, #subscribe_highlight .rc_bc .bd, #mod-tagged-frd-article .rc_bc .bd {background-color:transparent;background-image:url(http://i292.photobucket.com/albums/mm19/themesplus2000/NhomDen/BGden.png);} /* link hinh nen trong suot nay co the thay doi*/
/* Ket Thuc*/


/* Chu Dam Va Canh Le Tieu De Cac Module */
.blog_titlebar .hd p{font-weight:bold;}
.hd .titlebar .hd h2{text-align:Center;}
/* Ket Thuc*/

/* Cac Doan Code CSS Trang Tri Khac Neu Co */
/* Noi Dung Cac Phan Code CSS Khac */
/* Nut Homepage*/
div.backhomtbtn a.backtomyblog { background: url( http://i292.photobucket.com/albums/mm19/themesplus2000/gohom-02.png) no-repeat; }
/* Ket Thuc*/
#blast .rc_bc .bd a {font-weight:bold;font-style:italic;color:#FFFFFF;}
/* Ket Thuc*/

/* Ban Quyen Thuoc Ve Vu Nguyen Blog -x*x- Hop tac va trien khai boi co0l.l0ve.De Nghi Ton Trong Ban Quyen */4. Một số lưu ý khi sử dụng hoặc muốn thay đổi code theme này:

4.1. Các phần được tô chữ màu hồng, các bạn có thể cài lại thông số hình ảnh và màu cho phù hợp với hình các bạn cài vào.

Ví dụ: các bạn có thể dùng lại theme top-bottom của các bạn ở 360beta, các bạn save lại hình top va bottom của theme ở 360 beta, sau đó upload lên tài khoản www.photobucket.com hoặc 1 host free image nào đó các bạn đang sử dụng. Sau khi up hình lên các bạn copy link cua top va bottom thay vào.

Hiện tại code theme này chỉ phù hợp cho tất cả các theme có tông nền màu Đen, các bạn thích các tông màu nền khác xin chờ vài hôm nhé.

4.2. Các phần tô màu Xanh, các bạn không nên thay đổi, nếu muốn thay đổi xin liên hệ để được hướng dẫn cách làm. Các bạn nào có khả năng sử dụng phần mềm photoshop và biết thiết kế muốn tự chỉnh sửa code theme này theo tông màu mình thích xin để lại comment câu hỏi chi tiết để mình có comment trả lời cụ thể.

Lưu ý:

1. Khi không hiểu các làm và chổ dán code vào đâu đề nghị các bạn tự động vào các entry Bài 3, Bài 4 hướng dẫm Plus đã đăng rất chi tiết nên sẽ không trả lời các câu hỏi đã có bài hướng dẫn.

2. Chỉ trả lời các câu hỏi mà các bạn đặt ra có tính chất tìm hiểu thêm và đã không nằm trong nội dung 4 bài hướng dẫn plus đã đăng , vì vậy trước khi đặt câu hỏi mà các bạn chưa rỏ về Plus thì đọc lại bài 3 và 4 nhé rồi mới đặt câu hỏi.

ảnh Thủ thuật hay

Mô tảArray Tạo-Theme Array
____________
Về bài viết

blog/blog-tao-theme--full.html blog/blog-tao-theme--full.html

Trang đọc bạn đang xem miễn phí thu thuat hay tao theme

http://kenhtruyen.mcatbui.net/blog/blog-tao-theme--full.html

Web mobile xem thu thuat hay tại chuyên mục tao theme

• Bài viết khác
» Tổng Hợp Icon Css Thủ Thuật Trang Trí Blog
» Tự động Bắt Link Khi Không Cho Tải Flash Video
» Click Vào đây để Xem Hướng Dẫn Bảng Mã Màu Cho Blog
» Chèn Nhạc Của Tôi
» Cách Chèn Nhạc Chèn Nhạc
» Cách đưa ứng Dụng,game,phần Mềm...ra Màn Hình Chính Cho S40,không Cần Pc,pm..
» Hướng Dẫn Cài đặt Và Sử Dụng XAMPP
» Cách Nhắn Tin SMS Miễn Phí Không Tốn Tiền
» Dùng Google+ Vì Facebook Bị Chặn
» Seo Cho Mạng Xã Hội
» Code Dọn Dẹp Error_log Trên Host
» Tạo 2 Lớp Xác Nhận Tài Khoản Trong WordPress
» Phím Tắt Hay Dùng Trong Photoshop
» Hướng Dẫn Cách Tạo File Ghost, Bung File Ghost
» Fomat Thẻ Nhớ ( Fomat Bằng điện Thoại) Thì Thẻ Nhớ đó Có
» Thủ Phạm Gây Giật điện Khi Sạc điện Thoại
» Google Chiếm 25% Lưu Lượng Internet Bắc Mỹ
» Facebook Không Mua Lại Nokia Thì Có Thể Mua Lại Nhà Sản Xuất BlackBerry
» KGB Nén File Từ 450MB Còn 1.43MB Rất Tiện Chia Sẻ File Trên Mạng
» Code Cho Nền File