> > Tạm Biệt Anh, Thiên Thần Trong Em
• Thể loại: Entry của tôi - Về Cuộc sống
• Đăng lúc: 09/04/2013 - 00:28
• 403 xem - 78 [Thích]
Tạm Biệt Anh, Thiên Thần Trong Em
09/04/2013 - 00:28  Hình ảnh Tạm Biệt Anh, Thiên Thần Trong Em Entry của tôi  anh dep wap anh dep full hd mobile di dong
Download file
Vâng,e sai rồi,a xin lỗi em đi

Tạm biệt anh, thiên thần trong em

Cug da den luk e pai nhjn nhan lai tat ka m0j ch a ah! C/d ng la 1be kho va ty la 1vog xoay of tro choi.e k hjeu n0i taj sao mjh lai nv.kn tim e van dap n no k the rug dog them nua trc' tc of a,ma e kug k cho fep p than mjh lm nv nua.ns tke chak a hjeu.e pjt a hjeu het ma! Ty k co loi ki da dem log y aj do,va ki no nhat nheo thj kug la luk mjh het tc.e da sngj 1tgjan kha dai,n jo e mun doi mat no,vr tc of a.hay that log vs nhau a nhe!E da du kan dam de ns vs a.e pjt a ki dok nhug loj nay a se rat dau kho kam get e den tot djh.uhm! A ku lm the neu no kien a xua tan dj fan nao su dau kho,buk tuk luk nay va ka snay nua.e cj pjt xl.chak e se k the wen,h/a va tc a da dah cho e,no in sau wa roi.e k pjt chak ki nao ms co the wen dk.n pjo e se khep no lai vao m0t n0j ma k aj co the pjt ke ka a.e se cho nhug djeu tot dep h0n.tjan se chug mjh tat ka,kug nhu a! Hay sog that tot nhe,roj a se wen e nhu wen 1tro choj.
A dug buk doi vj loi e ns luk nay,vj e pjt roi a se lm dk.day la dieu kien e dau log nhat.n e da thag than doj mat,va a kug se lm dk nv.e k mun a paj sngj hay ngj ngo j nua.tha dau 1lan kn h0n ku keo daj nv! Neu e pen a thj do cj la e mun tra ngja cho tc chan thah kua a,chu traj tjm e da k the o gan a nhu truok nua.e piet rag y a ma e chua the lm j dk cho a,da de a sngj va lo lag nhju cho mjh.e kam thay co loj vj djeu do.e k paj la ng de a co the dat het njem tjn va hvog,e k xug de a lm djeu do.den vs a e da y pag ka traj tjm mjh,n kn the xak,no k kn trog sak paj ka,day la djeu e an han nhat,vj vay e co loj vs a va tat ka m0j ng w.tam e.e kug kam 0n vj a chjh la ng da cho e pjet dk su that do.e xl.xl..! N a dug lo k vj vay ma e sog buog tha dau,co the a la ng dau tjen n kug co the chag aj # la ng kuoj kug.
E m0g a hay sog that tot,vuj ve len.dug vj e ma po lo pao nhjeu co hoj.nhat la trog vjek hk tap.hay nge loj e dk k,cgag vj p than a nha a.a k lm dk nv e rat pu0n.e cj m0g nhug djeu tot dep nhat se den vs a thoj.roj tgjan se chug mjh tat ka,dug vj e pat ku djeu j.a co wen han e.hay han e cho toi ki nao co m0t ng thay the dk e.e ngj djeu do kug nhah thoj.e xl,va cj pjt xl.e van se nhjn a tu xa de xem a se buok dj tren kn duog nay ntn.va a se k pjt dk djeu do. Hay sog that tot nha a.neu pjo a khok thj dug lm nv,e k dag.hay tha loj cho e,tha loj cho ty chua the tr0n ven..
Bình luận, góp ý bài viết này Đọc toàn bộ bài viết này

HOT Nhất Tạm Biệt Anh, Thiên Thần Trong Em MIỄN PHÍ

Đây là trang web hay miễn phí dành cho điện thoại
Loading 2