> > > Tải Sms Kute, Tổng Hợp Ký Tự đẹp > Xem Full Hot New
Download file
Tải Sms Kute, Tổng Hợp Ký Tự đẹp

33 A
34 "
35 #
36 $
37 %
38 &
39 '
40 (
41 )
42 *
43 +
44 ,
45 -
46 .
47 /
48 0
49 1
50 2
51 3
52 4
53 5
54 6
55 7
56 8
57 9
58 :
59 ;
60 <
= 61
> 62
? 63
@ 64
A 65
B 66
C 67
D 68
E 69
F 70
G 71
H 72
I 73
J 74
K 75
L 76
M 77
N 78
O 79
P 80
Q 81
R 82
S 83
T 84
U 85
V 86
W 87
X 88
89 Y
90 Z
91 [
92 \
93 ]
94 ^
95 _
96 `
97 a
98 b
99 c
100 d
101 e
102 f
103 g
104 h
105 i
106 j
107 k
108 l
109 m
110 n
111 o
112 p
113 q
114 r
115 s
116 t
u 117
v 118
w 119
x 120
y 121
z 122
{ 123
| 124
} 125
~ 126
Δ 127
€ 0128
‚ 0130
ƒ 0131
„ 0132
… 0133
† 0134
‡ 0135
ˆ 0136
‰ 0137
Š 0138
‹ 0139
Π0140
Ž 0142
‘ 0145
0146 ’
0147 “
0148 ”
0149 •
0150 –
0151 —
0152 ˜
0153 ™
0154 š
0155 ›
0156 œ
0158 ž
0159 Ÿ
0160
0161 ¡
0162 ¢
0163 £
0164 ¤
0165 ¥
0166 ¦
0167 §
0168 ¨
0169 ©
0170 ª
0171 «
0172 ¬
0173
0174 ®
¯ 0175
° 0176
± 0177
² 0178
³ 0179
´ 0180
µ 0181
¶ 0182
· 0183
¸ 0184
¹ 0185
º 0186
» 0187
¼ 0188
½ 0189
¾ 0190
¿ 0191
À 0192
Á 0193
 0194
à 0195
Ä 0196
Å 0197
Æ 0198
Ç 0199
È 0200
É 0201
Ê 0202
0203 Ë
0204 Ì
0205 Í
0206 Î
0207 Ï
0208 Ð
0209 Ñ
0210 Ò
0211 Ó
0212 Ô
0213 Õ
0214 Ö
0215 ×
0216 Ø
0217 Ù
0218 Ú
0219 Û
0220 Ü
0221 Ý
0222 Þ
0223 ß
0224 à
0225 á
0226 â
0227 ã
0228 ä
0229 å
æ 0230
ç 0231
è 0232
é 0233
ê 0234
ë 0235
ì 0236
í 0237
î 0238
ï 0239
ð 0240
ñ 0241
ò 0242
ó 0243
ô 0244
õ 0245
ö 0246
÷ 0247
ø 0248
ù 0249
ú 0250
û 0251
ü 0252
ý 0253
þ 0254
ÿ 0255
128 Ç
129 ü
130 é
131 â
132 ä
133 à
134 å
135 ç
136 ê
137 ë
138 è
139 ï
140 î
141 ì
142 Ä
143 Å
É 144
æ 145
Æ 146
ô 147
ö 148
ò 149
û 150
ù 151
ÿ 152
Ö 153
Ü 154
¢ 155
£ 156
¥ 157
₧ 158
ƒ 159
160 á
161 í
162 ó
163 ú
164 ñ
165 Ñ
166 ª
167 º
168 ¿
169 ⌐
170 ¬
171 ½
172 ¼
173 ¡
174 «
175 »
░ 176
▒ 177
▓ 178
│ 179
┤ 180
╡ 181
╢ 182
╖ 183
╕ 184
╣ 185
║ 186
╗ 187
╝ 188
╜ 189
╛ 190
┐ 191
192 └
193 ┴
194 ┬
195 ├
196 ─
197 ┼
198 ╞
199 ╟
200 ╚
201 ╔
202 ╩
203 ╦
204 ╠
205 ═
206 ╬
207 ╧
╨ 208
╤ 209
╥ 210
╙ 211
╘ 212
╒ 213
╓ 214
╫ 215
╪ 216
┘ 217
┌ 218
█ 219
▄ 220
▌ 221
▐ 222
▀ 223
224 α
225 ß
226 Γ
227 π
228 Σ
229 σ
230 µ
231 τ
232 Φ
233 Θ
234 Ω
235 δ
236 ∞
237 φ
238 ε
239 ∩
≡ 240
± 241
≥ 242
≤ 243
⌠ 244
⌡ 245
÷ 246
≈ 247
° 248
∙ 249
· 250
√ 251
ⁿ 252
² 253
■ 254
255


Symbols
If you only know about alt code symbols, you're missing out on a lot of other cool symbols and stuff that's made using them.

❤ ❥ 웃 유 ♋ ☮ ✌ ☏ ☢ ☠ ✔ ☑ ♚ ▲ ♪ ✈ ❞ ¿
♥ ❣ ♂ ♀ ☿ Ⓐ ✍ ✉ ☣ ☤ ✘ ☒ ♛ ▼ ♫ ⌘ ❝ ¡
♡ ღ ツ ☼ ☁ ❅ ♒ ✎ © ® ™ Σ ✪ ✯ ☭ ➳ 卐 ✞
℃ ℉ ° ✿ ϟ ☃ ☂ ✄ ¢ € £ ∞ ✫ ★ ½ ☯ ✡ ☪
Facebook symbols

╔╗──╔╗
║╚╗╔╝║
╚╗╚╝╔╩═╦╗╔╦═╗
─╚╗╔╣╔╗║║║║╔╝
──║║║╚╝║╚╝║║
──╚╝╚══╩══╩╝
█▀▀█ █▀▀█ ░▀░ █▀▀▀ ░▀░ █▀▀▄ █▀▀█ █░░
█░░█ █▄▄▀ ▀█▀ █░▀█ ▀█▀ █░░█ █▄▄█ █░░
▀▀▀▀ ▀░▀▀ ▀▀▀ ▀▀▀▀ ▀▀▀ ▀░░▀ ▀░░▀ ▀▀▀
Aɴᴅ ᴇʟᴇɢᴀɴᴛ ғᴏʀᴍ.

̶̪͍͚̘̱̭¡̶̨̗̲̜̱̥̭͕̜͈͍̮ɹ̶̨͈̰̙̯̯̟̥͎̘̲̪ɐ̶̡͕͕̱̙̰̞͙͈̮̪͙ǝ̶̧̫͕̼̼̞͉̦̻̱͙̳ɟ̶̧̫̗͍̟̬̰͍̯͕̰͜ ̶̨̨̲̭̦̲̝̞̳̥̰ͅʇ̶̨̡̪̰̥͔͉͚͓̟͜͜s̶̨̞̘̻̬̞̝͔͈̱͓̫ǝ̶̟̞͔̖̭̗̭͇̼̺̰̱ƃ̶͕̝̖̥̲̝̙̹̞̘͜͜ƃ̶̢͎̼̦͇̠̭̯̦͍̰͜ı̶̧̘̣̳͕̼̫̜̮̬̯ͅq̶̧̡̡͈͕̻̣̞̥͙̱̳ ̶̢̣̤̭̦͕̬͉̯̖̭ͅɹ̶̘̗̩͚̟͇̖͍̭̣͕ͅO̶͉͈̮͈̣̖̻̗͕̜̲̟

Make text cool using symbols
-+88_
_+880_
_++88_
_++88_
__+880_________________________++_
__+888________________________+88_
__++880______________________+88_
__++888_____+++88__________+++8_
__++8888__+++8880++88____+++88_
__+++8888+++8880++8888__++888_
___++888++8888+++888888++888_
___++88++8888++8888888++888_
___++++++888888888888888888_
____++++++88888888888888888_
____++++++++000888888888888_
_____+++++++000088888888888_
______+++++++00088888888888_
_______+++++++088888888888_
_______+++++++088888888888_
________+++++++8888888888_
________+++++++0088888888_
________++++++0088888888_
________+++++0008888888_
________#############_

Text Art for Facebook

Small text pictures

Yᴏᴜʀ k€ЏßØα®d ᴄᴀɴ ᴅᴏ ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ ʏᴏᴜ ᴛʜɪɴᴋ.
(¬‿¬)

Keyboard symbols

Character maps
(っ◕‿◕)っ♥   (♥♥,)   ≧◡≦   ᵔ.ᵔ

Share Emotions using Text Emoticons

ảnh Đọc truyện sex

Mô tảArray Tải-Sms-Kute-Tổng-Hợp-Ký-Tự-đẹp Array
____________
Về bài viết

blog/blog-tai-sms-kute-tong-hop-ky-tu-dep--full.html blog/blog-tai-sms-kute-tong-hop-ky-tu-dep--full.html

Trang đọc bạn đang xem miễn phí doc truyen sex tai sms kute tong hop ky tu dep

http://kenhtruyen.mcatbui.net/blog/blog-tai-sms-kute-tong-hop-ky-tu-dep--full.html

Web mobile xem doc truyen sex tại chuyên mục tin nhan tinh yeu tai sms kute tong hop ky tu dep

• Bài viết khác
» Wap đọc Truyện Ma, Một Câu Chuyện đáng Sợ
» Tình Yêu Bắt đầu Từ Một Nụ Cười
» Lời Hay ý đẹp
» Tải Sms Tin Nhắn Kute Chúc Bạn Bè Tình Yêu
» Tin Nhắn Tình Yêu Tiếng Anh English
» SMS Chúc Mừng , Kỷ Niệm April Fool , Sinh Giáng Sinh , Ngày Của Cha , Hữu Chúc May Mắn
» =>Sms Xep Hinh Chuc Ngu Ngon =>Tin Nhan Xep Hinh Chuc Mung Sinh Nhat
» Tìm Quên Ai ơi Nhớ Về Thanh Hóa ! ☆☆☆☆☆ Tại Tin Nhắn Xếp Hình
» Mun Khoc That To.het That Da.ai Mun Tam Su Voi Minh Lien Lac 01672162731 Mun Tan Mun Chuoi Cu Nt
» SMS Cho Bạn Gái, Gà Bông