> SMS đẹp Kute » SMS Tặng Bạn Gái
• Thể loại: Tải SMS kute đẹp
• Đăng lúc: 11/05/2013 - 14:14
• 407 xem - 67 [Thích]
SMS đẹp Kute » SMS Tặng Bạn Gái
11/05/2013 - 14:14  Hình ảnh SMS đẹp Kute » SMS Tặng Bạn Gái Tải SMS kute đẹp  anh dep wap anh dep full hd mobile di dong
Download file
» Các thể loại » SMS đẹp kute » SMS tặng bạn gái » Tải về sms tặng bạn gái
Tải về sms tặng bạn gái

•Đăng lúc 05.05.13 -08:09
•2 lượt xem
•Bình chọn: 0thích /0không [Báo cáo]
•Đánh giá
•Chia sẽ:
»~:.·º`·.*(`\'·.¸(`\'·.¸Ma~i Ye^u Anh Ma` Tho^i¸.·\'´)¸.·\'´)*.·´º·.:~
2 -:¦:-·.¸¸.·º¯¯*-:¦:- -»º«-(¯`·.[E][M][.]--[H][A][N]--[E][M][.].·´¯)-»º«- -:¦¯¯º·.¸¸.-:¦:-
3 ((¯`½`«`·.%(*·.¸(`·.¸ {V}{I}{Q}{U}{A}{Y}{E}{U}{A}{N}{H} ¸.·´)¸.·*)%.·´»½´¯))
4 (¯`H´¯) \".´¯¯*·.¸¸.·º°.Mo^~i-Ha^.n-Na`y-Bi\'t-Ti\'nh-Sao-Da^y.°º·.¸¸.·*¯¯`.\" (¯`Q´¯)
5 `*.¸.*´ (\\__/)\".´`·.(¸.·´(¸.·*[DauWa\']*·.¸)`·.¸)¸.·´`·\"(\\__/) `*.¸.*´
6 ¸.•´¸.•*¯¯)¸.•*¯¯) (>\'o\'<) (*(¯¯`·.·´¯¯)*) (>\'o\'<) (¯¯*•.¸(¯¯*•.¸`•.¸
7 (¸.•´(¸.•´¸.•´¸.•¯¯•. (\")_(\") `~,|,~´ (\")_(\") .•´¯¯•.¸¸`•.¸)`•.¸)


Để tải về máy: bạn hãy soạn tin theo cú pháp:
SMS 2445 gửi 8782

Love .÷*****÷. .÷*****÷. You
1 .** \' \' **. .** \' \' **. .
2 .** \' ** \' **.
3 .** \' ...ONLY... \' **. .
4 .+***+. .** \' ..LOVE.. \' **. .+***+. .
5 : ± : .** \' \' **. : ± : .
6 : *+.+´ .+**+. \'.**. .**.\' .+**+. `+.+* :
7 `*-..........-*´ *...* `*÷*´ *...* `*-..........-*´

Để tải về máy: bạn hãy soạn tin theo cú pháp:
SMS 2446 gửi 8782»«»«»«»«»«»«» ::::::::*.T.*:::::::::::::*.K.*::::::::::::::::::¯¯`·.¸ * ¸.·´¯¯):::::::::::::::::::*.K.*:::::::::::::*.T.*::::::::::: «»«»«»«»«»«»«»
2 «»«»«»«»«»«»«» ::::::*.*::::::::*.**.*:::::::*.*:::::::::¯¯`·.¸ILoveYou¸.·´¯¯)::::::::::*.*::::::::*.**.*:::::::*.*:::::::: «»«»«»«»«»«»«»
3 «»«»«»«»«»«»«» ::::*.*::::¯`·¸¸·´¯):::::::*.*::::::::::::¯¯`·.¸ ! ¸.·´¯¯):::::::::::::*.*::::::¯`·¸¸·´¯)::::::::*.*:::: «»«»«»«»«»«»«»
4 «»«»«»«»«»«»«»::::::*.*:::::::°·.¸¸.·°:::::::*.*::::::::::::::::::¯¯`·.¸¸.·´¯¯):::::::::::::::::::*.*:::::::°·.¸¸.·°::::::::*.*::::::«»«»«»«»«»«»«»
5 «»«»«»«»«»«»«» :::::::::*.*::::::::::::::::::*.*::::::::::::::::::::::::::::¯`·..·´¯):::::::::::::::::::::::::::::*.*::::::::::::::::::*.*:::::::::: «»«»«»«»«»«»«»
6 «»«»«»«»«»«»«» :::::::::::::*.*:::::::::::*.*::::::::::::::::::::::::::::::::::::°:¦:°::::::::::::::::::::::::::::::::::::*.*:::::::::::*.*:::::::::::::: «»«»«»«»«»«»«»
7 «»«»«»«»«»«»«» :::::::::::::::::::::*.*::::::::::::°·.¸ °:¦:° ¸.·°::::::::::::::::::::::::::::°·.¸ °:¦:° ¸.·°:::::::::::*.*::::::::::::::::::::::: «»«»«»«»«»«»«»


Để tải về máy: bạn hãy soạn tin theo cú pháp:
SMS 2447 gửi 8782

===============================================================================================================================

1E (¯¯`·.¸ My L0v3 F0r Y0u ¸.·´¯¯) (¯¯`·.¸ My L0v3 F0r Y0u ¸.·´¯¯)
2N ( °·.¸ ~\\ / ~ ¸.·° ) ( °·.¸ ~\\ / ~ ¸.·° )
3G ( (0) °·.¸ °:¦:° ¸.·° (0) ) ( (0) °·.¸ °:¦:° ¸.·° (0) )
4L °· . ¸ ¸¸¸¸¸ | | ¸¸¸¸¸ ¸ . ·° °· . ¸ ¸¸¸¸¸ | | ¸¸¸¸¸ ¸ . ·°
5A ¸.·° | | °·.¸ ¸.·° | | °·.¸
6N / ¸.·´`··´`·.¸ \\ / ¸.·´`··´`·.¸ \\
7D (_ ¸.·° B4By_L0v3 °·.¸ _) (_ ¸.·° B4By_L0v3 °·.¸ _)


Để tải về máy: bạn hãy soạn tin theo cú pháp:
SMS 2448 gửi 8782

# # # \'.•´\' # # # # # # # # #\'`•. # # # # #
B # # #.•· ° . # # # ^------^ # # #. ° ·•. # # # # #
C# # #·•. °.¸.¤\'¤.¸.° · · ¤.¸.°\'°.¸.¤ .•· # # # # #
D # # ·•. -I— -Love— -You— .•· # # # #
E# # #·•. .•·# # # # #
F # # #·•. .+•¨¨\\/. .\\/¨¨•+. .•· # # # # #
G# # # # · •. • # # # #·•.•· # # # #• .• · # # # #

Để tải về máy: bạn hãy soạn tin theo cú pháp:
SMS 2449 gửi 8782
¸.·°¯¯°·.¸ ¸.·°¯¯°·.¸ ¸.·°¯¯°·.¸ ¸.·°¯¯°·.¸
2 ¸.·° °·.¸/ °·.¸ ¸.·° \\¸.·° °·.¸
3 ¸.·° .· .· \\ (¯`v´¯) / ·. ·. °·.¸
4 ¸.·° /.¸.·°·. /.¸.·°·. `·.¸.·´ .·°·.¸.\\ .·°·.¸.\\ °·.¸
5 ¸.·° ¸. ·° °·.¸¸.· ·.¸.· °·.¸ LOVE ¸.·° ·.¸.· ·.¸.·° °· .¸ °·.¸
6 °·.¸ ¸.·°
7 °·.¸¸.·°
Để tải về máy: bạn hãy soạn tin theo cú pháp:
SMS 2450 gửi 8782

_______ _____ /# # # # # \\
2 /# # # # #\\ /#/¯\\#\\ /# / /# /
3 /# /¯¯¯¯/# / _____ __/# /_ /# / ____)) ___ __
4 /# / /### #\\ / # # # / /# / /### #\\ /# #\\ /# /
5 /# / __ /#/¯¯¯\\#\\ ¯¯/# /¯ /# / /#/¯¯¯\\#\\ /#/ \\#\\ /# /
6 /# /____/# / \\#\\ ___/#/ /# /____/# / \\#\\ ___/#/ /#/ \\# # /
7 \\# # # # # / \\ # # # / \\# # # # # / \\ # # # / /#/ \\ #/


Để tải về máy: bạn hãy soạn tin theo cú pháp:
SMS 2451 gửi 8782


l#l /#/ /#/¯\\#\\ /# ### #\\ /#/¯\\#\\ //
B l#l /#/ ______ /#/¯¯¯¯¯\\#\\ ______ // 0
C l#l /#/ /### #\\ __/#/__ /#/ /# ## #\\ /#/
D l#l /#/ /#/¯¯¯ \\#\\ /#####/ /#/ /#/¯¯¯\\#\\ /#/
E l#l /#/ /#/ /#/ ¯¯/#/¯¯ /#/ /#/ /#/ /#/
F l#l__ /#/ \\#\\ ___/#/ /#/ _____/#/ \\#\\___/#/ /#/
G l# # #/ \\ # # # / /# # # # #/ \\### #/ /#/

Để tải về máy: bạn hãy soạn tin theo cú pháp:
SMS 2452 gửi 8782
Tin nhắn tình yêu miễn phí
sms tang ban, sms cho gau, sms tinh yeu, tai sms dep, sms doc nhat, Tải về sms tặng bạn gái
Bình luận, góp ý bài viết này Đọc toàn bộ bài viết này

HOT Nhất SMS đẹp Kute » SMS Tặng Bạn Gái MIỄN PHÍ

Đây là trang web hay miễn phí dành cho điện thoại
Loading 2