> > SMS đẹp Kute » SMS Tặng Bạn Gái > Xem Full Hot New
Download file
SMS đẹp Kute » SMS Tặng Bạn Gái

» Các thể loại » SMS đẹp kute » SMS tặng bạn gái » Tải về sms tặng bạn gái
Tải về sms tặng bạn gái

•Đăng lúc 05.05.13 -08:09
•2 lượt xem
•Bình chọn: 0thích /0không [Báo cáo]
•Đánh giá
•Chia sẽ:
»~:.·º`·.*(`\'·.¸(`\'·.¸Ma~i Ye^u Anh Ma` Tho^i¸.·\'´)¸.·\'´)*.·´º·.:~
2 -:¦:-·.¸¸.·º¯¯*-:¦:- -»º«-(¯`·.[E][M][.]--[H][A][N]--[E][M][.].·´¯)-»º«- -:¦¯¯º·.¸¸.-:¦:-
3 ((¯`½`«`·.%(*·.¸(`·.¸ {V}{I}{Q}{U}{A}{Y}{E}{U}{A}{N}{H} ¸.·´)¸.·*)%.·´»½´¯))
4 (¯`H´¯) \".´¯¯*·.¸¸.·º°.Mo^~i-Ha^.n-Na`y-Bi\'t-Ti\'nh-Sao-Da^y.°º·.¸¸.·*¯¯`.\" (¯`Q´¯)
5 `*.¸.*´ (\\__/)\".´`·.(¸.·´(¸.·*[DauWa\']*·.¸)`·.¸)¸.·´`·\"(\\__/) `*.¸.*´
6 ¸.•´¸.•*¯¯)¸.•*¯¯) (>\'o\'<) (*(¯¯`·.·´¯¯)*) (>\'o\'<) (¯¯*•.¸(¯¯*•.¸`•.¸
7 (¸.•´(¸.•´¸.•´¸.•¯¯•. (\")_(\") `~,|,~´ (\")_(\") .•´¯¯•.¸¸`•.¸)`•.¸)


Để tải về máy: bạn hãy soạn tin theo cú pháp:
SMS 2445 gửi 8782

Love .÷*****÷. .÷*****÷. You
1 .** \' \' **. .** \' \' **. .
2 .** \' ** \' **.
3 .** \' ...ONLY... \' **. .
4 .+***+. .** \' ..LOVE.. \' **. .+***+. .
5 : ± : .** \' \' **. : ± : .
6 : *+.+´ .+**+. \'.**. .**.\' .+**+. `+.+* :
7 `*-..........-*´ *...* `*÷*´ *...* `*-..........-*´

Để tải về máy: bạn hãy soạn tin theo cú pháp:
SMS 2446 gửi 8782»«»«»«»«»«»«» ::::::::*.T.*:::::::::::::*.K.*::::::::::::::::::¯¯`·.¸ * ¸.·´¯¯):::::::::::::::::::*.K.*:::::::::::::*.T.*::::::::::: «»«»«»«»«»«»«»
2 «»«»«»«»«»«»«» ::::::*.*::::::::*.**.*:::::::*.*:::::::::¯¯`·.¸ILoveYou¸.·´¯¯)::::::::::*.*::::::::*.**.*:::::::*.*:::::::: «»«»«»«»«»«»«»
3 «»«»«»«»«»«»«» ::::*.*::::¯`·¸¸·´¯):::::::*.*::::::::::::¯¯`·.¸ ! ¸.·´¯¯):::::::::::::*.*::::::¯`·¸¸·´¯)::::::::*.*:::: «»«»«»«»«»«»«»
4 «»«»«»«»«»«»«»::::::*.*:::::::°·.¸¸.·°:::::::*.*::::::::::::::::::¯¯`·.¸¸.·´¯¯):::::::::::::::::::*.*:::::::°·.¸¸.·°::::::::*.*::::::«»«»«»«»«»«»«»
5 «»«»«»«»«»«»«» :::::::::*.*::::::::::::::::::*.*::::::::::::::::::::::::::::¯`·..·´¯):::::::::::::::::::::::::::::*.*::::::::::::::::::*.*:::::::::: «»«»«»«»«»«»«»
6 «»«»«»«»«»«»«» :::::::::::::*.*:::::::::::*.*::::::::::::::::::::::::::::::::::::°:¦:°::::::::::::::::::::::::::::::::::::*.*:::::::::::*.*:::::::::::::: «»«»«»«»«»«»«»
7 «»«»«»«»«»«»«» :::::::::::::::::::::*.*::::::::::::°·.¸ °:¦:° ¸.·°::::::::::::::::::::::::::::°·.¸ °:¦:° ¸.·°:::::::::::*.*::::::::::::::::::::::: «»«»«»«»«»«»«»


Để tải về máy: bạn hãy soạn tin theo cú pháp:
SMS 2447 gửi 8782

===============================================================================================================================

1E (¯¯`·.¸ My L0v3 F0r Y0u ¸.·´¯¯) (¯¯`·.¸ My L0v3 F0r Y0u ¸.·´¯¯)
2N ( °·.¸ ~\\ / ~ ¸.·° ) ( °·.¸ ~\\ / ~ ¸.·° )
3G ( (0) °·.¸ °:¦:° ¸.·° (0) ) ( (0) °·.¸ °:¦:° ¸.·° (0) )
4L °· . ¸ ¸¸¸¸¸ | | ¸¸¸¸¸ ¸ . ·° °· . ¸ ¸¸¸¸¸ | | ¸¸¸¸¸ ¸ . ·°
5A ¸.·° | | °·.¸ ¸.·° | | °·.¸
6N / ¸.·´`··´`·.¸ \\ / ¸.·´`··´`·.¸ \\
7D (_ ¸.·° B4By_L0v3 °·.¸ _) (_ ¸.·° B4By_L0v3 °·.¸ _)


Để tải về máy: bạn hãy soạn tin theo cú pháp:
SMS 2448 gửi 8782

# # # \'.•´\' # # # # # # # # #\'`•. # # # # #
B # # #.•· ° . # # # ^------^ # # #. ° ·•. # # # # #
C# # #·•. °.¸.¤\'¤.¸.° · · ¤.¸.°\'°.¸.¤ .•· # # # # #
D # # ·•. -I— -Love— -You— .•· # # # #
E# # #·•. .•·# # # # #
F # # #·•. .+•¨¨\\/. .\\/¨¨•+. .•· # # # # #
G# # # # · •. • # # # #·•.•· # # # #• .• · # # # #

Để tải về máy: bạn hãy soạn tin theo cú pháp:
SMS 2449 gửi 8782
¸.·°¯¯°·.¸ ¸.·°¯¯°·.¸ ¸.·°¯¯°·.¸ ¸.·°¯¯°·.¸
2 ¸.·° °·.¸/ °·.¸ ¸.·° \\¸.·° °·.¸
3 ¸.·° .· .· \\ (¯`v´¯) / ·. ·. °·.¸
4 ¸.·° /.¸.·°·. /.¸.·°·. `·.¸.·´ .·°·.¸.\\ .·°·.¸.\\ °·.¸
5 ¸.·° ¸. ·° °·.¸¸.· ·.¸.· °·.¸ LOVE ¸.·° ·.¸.· ·.¸.·° °· .¸ °·.¸
6 °·.¸ ¸.·°
7 °·.¸¸.·°
Để tải về máy: bạn hãy soạn tin theo cú pháp:
SMS 2450 gửi 8782

_______ _____ /# # # # # \\
2 /# # # # #\\ /#/¯\\#\\ /# / /# /
3 /# /¯¯¯¯/# / _____ __/# /_ /# / ____)) ___ __
4 /# / /### #\\ / # # # / /# / /### #\\ /# #\\ /# /
5 /# / __ /#/¯¯¯\\#\\ ¯¯/# /¯ /# / /#/¯¯¯\\#\\ /#/ \\#\\ /# /
6 /# /____/# / \\#\\ ___/#/ /# /____/# / \\#\\ ___/#/ /#/ \\# # /
7 \\# # # # # / \\ # # # / \\# # # # # / \\ # # # / /#/ \\ #/


Để tải về máy: bạn hãy soạn tin theo cú pháp:
SMS 2451 gửi 8782


l#l /#/ /#/¯\\#\\ /# ### #\\ /#/¯\\#\\ //
B l#l /#/ ______ /#/¯¯¯¯¯\\#\\ ______ // 0
C l#l /#/ /### #\\ __/#/__ /#/ /# ## #\\ /#/
D l#l /#/ /#/¯¯¯ \\#\\ /#####/ /#/ /#/¯¯¯\\#\\ /#/
E l#l /#/ /#/ /#/ ¯¯/#/¯¯ /#/ /#/ /#/ /#/
F l#l__ /#/ \\#\\ ___/#/ /#/ _____/#/ \\#\\___/#/ /#/
G l# # #/ \\ # # # / /# # # # #/ \\### #/ /#/

Để tải về máy: bạn hãy soạn tin theo cú pháp:
SMS 2452 gửi 8782
Tin nhắn tình yêu miễn phí
sms tang ban, sms cho gau, sms tinh yeu, tai sms dep, sms doc nhat, Tải về sms tặng bạn gái

ảnh Tải SMS kute đẹp

Mô tảArray SMS-đẹp-Kute-»-SMS-Tặng-Bạn-Gái Array
____________
Về bài viết

blog/blog-sms-dep-kute-sms-tang-ban-gai--full.html blog/blog-sms-dep-kute-sms-tang-ban-gai--full.html

Trang đọc bạn đang xem miễn phí tai sms kute dep sms dep kute sms tang ban gai

http://kenhtruyen.mcatbui.net/blog/blog-sms-dep-kute-sms-tang-ban-gai--full.html

Web mobile xem tai sms kute dep tại chuyên mục sms dep kute sms tang ban gai

• Bài viết khác
» Xếp Chữ: Ck Yêu Vk , Bộ Tin Nhắn Chúc Mừng 8-3, Bộ Tin Nhắn Chúc Mừng Năm Mới,Bộ Tin Nhắn Chúc Ngày Noel
» Những Lời Chúc Sinh Nhật Hay Nhất Cho Bạn Bè
» Bạn đang Troll Tôi, ảnh Sms Minh Họa
» Sms Ngộ Nghình độc đáo Nhất
» CHúc GIáng SInH