> > Pm SMS KidTjTj Long Lam Hội P0y_kut3_no1
• Thể loại: Entry của tôi - Về Cuộc sống
• Đăng lúc: 17/04/2013 - 01:09
• 406 xem - 79 [Thích]
Pm SMS KidTjTj Long Lam Hội P0y_kut3_no1
17/04/2013 - 01:09  Hình ảnh Pm SMS KidTjTj Long Lam Hội P0y_kut3_no1 Entry của tôi  anh dep wap anh dep full hd mobile di dong
Download file
ghi vài thứ hay hay thôy.
Đã bao giờ em nghĩ mình sai-Kyo.
My dairy.
Album ành của wap
cảm ơn bạn đã ghé thăm nhé. Chúc bạn mạnh khoẻ. Hok tốt. Okêy. Just be it!
Tình êu gà bông
Thủ thuật
Đôi tý về tớ
Phía trk kô lối
. Cám ơn những ng pạn tốt của tớ nhé!
Easy mobile site building
※PM sms by Vũ điệu Online
Pm SMS KidTjTj Long Lam Hội
p0y_kut3_no1 : mj sag ty danlap wc dj (2011-11-08 18:27:07) KidTjTj : Nhju đứa vô wc me nó (2011-11-08 18:24:52) p0y_kut3_no1 : K HJU (2011-11-08 18:24:02) KidTjTj : nhju đứa lắm... Xóa lu0j (2011-11-08 18:22:42) p0y_kut3_no1 : aj loj (2011-11-08 18:21:41) ※
p0y_kut3_no1 : lm dj nha (2011-11-08 10:39:39) p0y_kut3_no1 : Mj dug tag kjeu 9e5 nua loan wap do (2011-11-08 10:37:23) KidTjTj : Mj kug khun nhj. Kaka. Wap lam dk mấy đồg mô. Để phát tờ r0j. Kaka (2011-11-08 10:36:53) p0y_kut3_no1 : lam dj nha mucung ho do de jt pua nua keu gojquyen gop (2011-11-08 10:34:48) p0y_kut3_no1 : uk (2011-11-08 10:28:54) ※
KidTjTj : Mẹ. Pj lôj hết mem ruj... Adm làm ăn như ngất. Tau đj ra thằg hoj mu0n sjm day ne (2011-11-08 18:19:32) p0y_kut3_no1 : thj chjh han nsvs tau ma (2011-11-08 18:17:33) KidTjTj : Rag pjt k0n hoaghaupdlam pen no. Tau thay no ol pen đó m0 (2011-11-08 11:24:49) KidTjTj : Ke nó cj. Tau tăg aj mô mồ. Thằg boyngeo keu dk may mem nen tau tg cho no 5000 dothuj (2011-11-08 11:24:05) p0y_kut3_no1 : my love va hoag hau phuog dog la adm nhjp tjm do (2011-11-08 10:46:10) ※
KidTjTj : thakju (2011-11-08 07:26:41) p0y_kut3_no1 : K hoc hả lam mj hoc joj tau khuyen mj hoc dj (2011-11-08 07:17:58) KidTjTj : u (2011-11-08 07:17:34) KidTjTj : mj ngu nen tau phaj tjep khak (2011-11-08 06:49:42) KidTjTj : Nap dj. Tau kon 5mb k pjt lam wap dk k (2011-11-08 06:44:34) ※
p0y_kut3_no1 : ta sap thag nhjp tjm oy do (2011-11-08 08:35:16) KidTjTj : hehe. wap vjp pjt lien (2011-11-08 08:33:19) p0y_kut3_no1 : keke (2011-11-08 07:50:20) KidTjTj : kaka (2011-11-08 07:48:08) p0y_kut3_no1 : a e mà mj còn pay dat cảm ơn (2011-11-08 07:28:09) ※p0y_kut3_no1 : ta sap thag nhjp tjm oy do (2011-11-08 08:35:16) KidTjTj : hehe. wap vjp pjt lien (2011-11-08 08:33:19) p0y_kut3_no1 : keke (2011-11-08 07:50:20) KidTjTj : kaka (2011-11-08 07:48:08) p0y_kut3_no1 : a e mà mj còn pay dat cảm ơn (2011-11-08 07:28:09) ※
KidTjTj : Khổ lắm, pjt r nhug k cóme và tjme.hjx (2011-11-08 09:05:34) p0y_kut3_no1 : dọa cko han khjp mà lo j mj lm cko vjp là dk (2011-11-08 09:04:08) KidTjTj : hj.rua ak. ma mj dug thach lam j. nhjpt5m onl nhjeu gap 2.3 ta te (2011-11-08 09:01:51) p0y_kut3_no1 : nó ? k sag nhjptjm fá nua à hj (2011-11-08 09:01:37) p0y_kut3_no1 : thì toàn khen nhjp tjm ckê ta (2011-11-08 08:57:15) ※
KidTjTj : Me. Thag nj daj như đja. K wa nhjptjm ma wc k pjt, pen nj moj lap wc ma rj... Thj.. (2011-11-08 12:05:47) _[kute]_ : Ukm.hjhj.ma x0a njck thag tjnhyeudanlap....Vũ Điệu Online Wapchat Đẳng cấp Việt Nam Top no1 Wap chat.....x.c0m te.han wc do cj (2011-11-08 12:04:24) KidTjTj : Thế thj loan àk. (2011-11-08 11:56:06) _[kute]_ : Ko co mun lam admjn mu.chug ma lam admjn ma thjcknag ha leve ng khak tu do thj lam lien do (2011-11-08 11:54:23) KidTjTj : Lau ngay gap su0t hey.P la admjn pen nhjptjm a (2011-11-08 11:47:28) ※Pm Lại Nào <-※Tra
KidTjTj : nhah dj0nha. 0k (2011-11-08 18:08:46) _[kute]_ : Hjhj.paj sua chu ko pj kh0a njck ak (2011-11-08 17:59:35) KidTjTj : Chú mà k sua ho so thj k0j chug (2011-11-08 17:55:44) _[kute]_ : De den pua xu0g net sua lun the.hjhj (2011-11-08 17:46:21) _[kute]_ : La j (2011-11-08 17:43:45) ※
Bình luận, góp ý bài viết này Đọc toàn bộ bài viết này

HOT Nhất Pm SMS KidTjTj Long Lam Hội P0y_kut3_no1 MIỄN PHÍ

Đây là trang web hay miễn phí dành cho điện thoại
Loading 2