> > Phạt Theo Luật ở Việc Cung Cấp Một Trong Các Dịch Vụ Sau đây Trên Mạng Máy Tính, Mạng Viễn Thông Không Có Giấy Phép Hoặc Không đúng Nội Dung được Cấp Phép, Thu Lợi Bất Chính
• Thể loại: Entry của tôi - Về Cuộc sống
• Đăng lúc: 09/01/2020 - 16:35
• 10 xem - 1 [Thích]
Phạt Theo Luật ở Việc Cung Cấp Một Trong Các Dịch Vụ Sau đây Trên Mạng Máy Tính, Mạng Viễn Thông Không Có Giấy Phép Hoặc Không đúng Nội Dung được Cấp Phép, Thu Lợi Bất Chính
09/01/2020 - 16:35  Hình ảnh Phạt Theo Luật ở Việc Cung Cấp Một Trong Các Dịch Vụ Sau đây Trên Mạng Máy Tính, Mạng Viễn Thông Không Có Giấy Phép Hoặc Không đúng Nội Dung được Cấp Phép, Thu Lợi Bất Chính Entry của tôi  anh dep wap anh dep full hd mobile di dong
Download file

Hình Sự được quy định tại Điều 292 BLHS 2015.Thứ nhất: theo quy định tại khoản 1 Điều 292." Người nào cung cấp một trong các dịch vụ sau đây trên mạng máy tính, mạng viễn thông không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép, thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm:a) Kinh doanh vàng trên tài khoản;b) Sàn giao dịch thương mại điện tử;c) Kinh doanh đa cấp;d) Trung gian thanh toán;đ) Trò chơi điện tử trên mạng;e) Các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật.”


Bình luận, góp ý bài viết này Đọc toàn bộ bài viết này
Loading 2