> > Nguyen Gam Gam: Dua Thoy
• Thể loại: Entry của tôi - Về Cuộc sống
• Đăng lúc: 09/05/2013 - 06:49
• 400 xem - 73 [Thích]
Nguyen Gam Gam: Dua Thoy
09/05/2013 - 06:49  Hình ảnh Nguyen Gam Gam: Dua Thoy Entry của tôi  anh dep wap anh dep full hd mobile di dong
Download file
Ck-Vk

Category: Đời sống, Tag: Đời sống,Gia đình,vk ck
09/23/2009 09:29 pm

Xem tin nhắn gần đây (F3)

nguyen gam gam sẽ nhận tin nhắn của bạn trên ĐTDĐ. Vì một số mạng không dây có tính cước phí trên mỗi tin nhắn, có thể bạn sẽ muốn gửi một tin dài thay vì phải gửi nhiều tin ngắn. Tìm hiểu thêm về việc nhận tin nhắn trên ĐTDĐ.

nguyen gam gam: dua thoy
......(:Kid_2010...../): uh
......(:Kid_2010...../): chong uj vk chet dey vk kon dua dk.......
nguyen gam gam: hjhj.dua thoy mà
......(:Kid_2010...../): hj.
......(:Kid_2010...../): dua kung the
......(:Kid_2010...../): ju vk mu
......(:Kid_2010...../): hjhj
nguyen gam gam: 2 hum nua ck dug pm vs vk nha.vk thj dax.tat max do aj lm pjen moj hok dk
Tin nhắn sau cùng nhận ngày 9/23 lúc 9:00 PM
nguyen gam gam: ma hjh nhug hnax ck len mag ka ngax paj k
......(:Kid_2010...../): the ak
......(:Kid_2010...../): khong sao vk pjt
......(:Kid_2010...../): sao
......(:Kid_2010...../): uh
......(:Kid_2010...../): yen tam
nguyen gam gam: vk dk tren dt.pjo co pan pe ol thj co tn guj vè
......(:Kid_2010...../): the ak
......(:Kid_2010...../): ma duugn wen ck nha
......(:Kid_2010...../): chit do
......(:Kid_2010...../): chong uj vk mu
......(:Kid_2010...../): khog dk wen nge vk
......(:Kid_2010...../): nho la vck ta tuong lai se la vk ma
......(:Kid_2010...../): hjhk
nguyen gam gam: hjx.pjt oỳ.ck ku ns maj
......(:Kid_2010...../): uh
......(:Kid_2010...../): pai nhac cho vk nho
nguyen gam gam: kag nhak vk kag wen.hjhj
......(:Kid_2010...../): uh
......(:Kid_2010...../): hjhk
......(:Kid_2010...../): hj
......(:Kid_2010...../): vk lam sâo the
Bình luận, góp ý bài viết này Đọc toàn bộ bài viết này

HOT Nhất Nguyen Gam Gam: Dua Thoy MIỄN PHÍ

Đây là trang web hay miễn phí dành cho điện thoại
Loading 2