> Người Yêu Bạn Thật Lòng Họ Sẽ Biết Phải đáp Lại Tình Cảm đó Như Thế Nào, Người Không Yêu Bạn Cho Dù Bạn Cưỡng Cầu Cũng Vô Dụng.
• Thể loại: Góc tâm sự
• Đăng lúc: 13/01/2020 - 12:26
• 7 xem - 1 [Thích]
Người Yêu Bạn Thật Lòng Họ Sẽ Biết Phải đáp Lại Tình Cảm đó Như Thế Nào, Người Không Yêu Bạn Cho Dù Bạn Cưỡng Cầu Cũng Vô Dụng.
13/01/2020 - 12:26  Hình ảnh Người Yêu Bạn Thật Lòng Họ Sẽ Biết Phải đáp Lại Tình Cảm đó Như Thế Nào, Người Không Yêu Bạn Cho Dù Bạn Cưỡng Cầu Cũng Vô Dụng. Góc tâm sự  anh dep wap anh dep full hd mobile di dong
Download file

Thực ra trong chuyện tình cảm, không phải đối phương quá vô tâm mà là do ta quá để tâm, không phải họ yêu quá ít mà do mình yêu quá nhiều.Chúng ta đừng nên áp đặt bản thân lên người khác, bởi vì họ không có nghĩa vụ phải đền đáp đầy đủ những gì bạn cho đi. Thứ bạn cho đi là TỰ NGUYỆN, thứ họ đáp lại là TÙY TÂM, chúng ta không có quyền đòi hỏi...Người yêu bạn thật lòng họ sẽ biết phải đáp lại tình cảm đó như thế nào, người không yêu bạn cho dù bạn cưỡng cầu cũng vô dụng.

#danongbui


Bình luận, góp ý bài viết này Đọc toàn bộ bài viết này
Loading 2