> > > Hướng Dẫn đổi Tên Facebook Quá 5 Lần > Xem Full Hot New
Download file
Hướng Dẫn đổi Tên Facebook Quá 5 Lần

 Hướng dẫn đổi tên facebook quá 5 lần,xem đổi tên facebook , cach đổi tên facebook , chỉ bày đổi tên facebook , đổi tên facebook , chia sẻ đổi tên facebook ,xem cách đổi tên facebook , hd đổi tên facebook quá 5 lần, xem đổi tên facebook quá 5 lần, cách đổi tên facebook quá 5 lần, thủ thuật đổi tên facebook quá 5 lần


Cách đổi tên facebook quá 5 lần. hơi khó các bạn làm theo từng bước nhé :
B1 : Truy cập : http://pastebin.com/raw.php?i=rgD2pZka
B2 : Ctrl + A để chọn tất cả trong đó rồi Ctrl + C để coppy
B3 : Quay trở lại facebook
B4 : Từ trình duyệt Google Chrome ấn F12, rồi chuyển qua chọn Console
Nếu LÀ Firefox thì ấn ctrl + shift + K
B5 : Sau đó paste đoạn mã vừa rồi ( Ctrl + V ) rồi ấn Enter
Sau khi thấy dòng chữ đỏ lòm- là thành công một nữa rồi đó
B6: https://www.facebook.com/help/community/question/?id=326751947428343
Ấn xong- quay lại cài đăt thỳ sẽ thấy : các phím "***" là thành công, xóa các phím ** là đc tên mới ( hình minh họa)
 Hướng dẫn đổi tên facebook quá 5 lần,xem đổi tên facebook , cach đổi tên facebook , chỉ bày đổi tên facebook , đổi tên facebook , chia sẻ đổi tên facebook ,xem cách đổi tên facebook , hd đổi tên facebook quá 5 lần, xem đổi tên facebook quá 5 lần, cách đổi tên facebook quá 5 lần, thủ thuật đổi tên facebook quá 5 lần

ảnh Ứng dụng mobile

Mô tảArray Hướng-Dẫn-đổi-Tên-Facebook-Quá-5-Lần Array
____________
Về bài viết

blog/blog-huong-dan-doi-ten-facebook-qua-5-lan--full.html blog/blog-huong-dan-doi-ten-facebook-qua-5-lan--full.html

Trang đọc bạn đang xem miễn phí ung dung mobile huong dan doi ten facebook qua 5 lan

http://kenhtruyen.mcatbui.net/blog/blog-huong-dan-doi-ten-facebook-qua-5-lan--full.html

Web mobile xem ung dung mobile tại chuyên mục tai facebook huong dan doi ten facebook qua 5 lan

• Bài viết khác
» Còn đây Là Các Phím Tắt Dùng Cho Facebook
» FaceBook đóng Cửa 15-3 Thì Vào