> > > Đã Không Giữ Lời, Sao Còn Thề Hẹn > Xem Full Hot New
Download file
Đã Không Giữ Lời, Sao Còn Thề Hẹn

Phiền não của con người thường xoay quanh 12 chữ:
- Buông không đành.
- Nghĩ không thông.
- Nhìn không thấu.
- Quên không được.

"Đã không giữ lời, sao còn thề hẹn?"
Weibo - Dịch: Thiên Lam
Phiền não của con người thường xoay quanh 12 chữ
Buông không đành.
Nghĩ không thông.
Nhìn không thấu.
Quên không được.

Dịch: Thiên Lam
Chủ đề:

Phiền muộn

Lãng quên

Buông tay

ảnh Kênh Truyện

Mô tảArray Đã-Không-Giữ-Lời-Sao-Còn-Thề-Hẹn Array
____________
Về bài viết

blog/blog-da-khong-giu-loi-sao-con-the-hen--full.html blog/blog-da-khong-giu-loi-sao-con-the-hen--full.html

Trang đọc bạn đang xem miễn phí kenh truyen da khong giu loi sao con the hen

http://kenhtruyen.mcatbui.net/blog/blog-da-khong-giu-loi-sao-con-the-hen--full.html

Web mobile xem kenh truyen tại chuyên mục blog zingme love da khong giu loi sao con the hen

• Bài viết khác
» Stt Buồn Nhất, Tớ Bây Giờ Có Lẽ Tớ Ngại Yêu
» Stt Thất Bại Dont Forget To Smile
» Stt Tâm Trạng 2017 Hay Nhất
» Nghĩ Không Thông - Nhìn Không Thấu
» Con đường Nào đi đến Hạnh Phúc?? Stt Buon