> > Code Cho Nền File > Xem Full Hot New
Download file
Code Cho Nền File

Code cho nền file

Category: LamGam.TK, Tag: Nhà trẻ Mẫu giáo,Trường lớp Học tập
11/07/2010 08:29 pm
[ExtShellFolderViews]
{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}
[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
Attributes=1
IconArea_Image=2.jpg
[.ShellClassInfo]
ConfirmFileOp=0GHOST

*********************************
Date : Sun Nov 7 21:50:54 2010
Error Number: (440)
Message: Ghost cannot run on Windows based systems.
Please boot your system into Dos and then run Ghost or
alternatively, run Ghost32 (Ghost for Windows).
Version: 11.0.1.1533 (Apr 19 2007, Build=1533)
OS Version: DOS v5.50
Command line arguments:
Active Switches :
AutoName
PathName :
DumpFile :
DumpPos : 0
FlagImplode : 0
FlagExplode : 0

Operation Details :
Total size.........0
MB copied..........0
MB remaining.......0
Percent complete...0%
Speed..............0 MB/min
Time elapsed.......0:00
Time remaining.....0:00

Program Call Stack
AbortLog
Generic_Abort
main

Call Stack
0x00397a4c
0x0009cd91
0x0009c5cc
0x0009bca7
0x0009d8ae
0x00003cad
0x003a0c78
End Call Stack


Start heap available: 0
Cur heap available: 15728640
Total Memory: 2137108480

Allocated
1024 DpmiDjgpp.cpp:56
Free

Fat details:

NTFS details:
----------------

NTFS Global Flags:
----------------
contiguousWrite=0 forceDiskClusterMapping=0
inhibitCHKDSK=0 ignoreBadLog=0 ignoreCHKDSKBit=0
enable_cache=0 xfrbuflen=0
last_attr_type = 0
loadExact = 0
----------------

ảnh Thủ thuật hay

Mô tảArray Code-Cho-Nền-File Array
____________
Về bài viết

blog/blog-code-cho-nen-file--full.html blog/blog-code-cho-nen-file--full.html

Trang đọc bạn đang xem miễn phí thu thuat hay code cho nen file

http://kenhtruyen.mcatbui.net/blog/blog-code-cho-nen-file--full.html

Web mobile xem thu thuat hay tại chuyên mục code cho nen file

• Bài viết khác
» KGB Nén File Từ 450MB Còn 1.43MB Rất Tiện Chia Sẻ File Trên Mạng
» Tạo Theme
» Tổng Hợp Icon Css Thủ Thuật Trang Trí Blog
» Tự động Bắt Link Khi Không Cho Tải Flash Video
» Click Vào đây để Xem Hướng Dẫn Bảng Mã Màu Cho Blog
» Chèn Nhạc Của Tôi
» Cách Chèn Nhạc Chèn Nhạc
» Cách đưa ứng Dụng,game,phần Mềm...ra Màn Hình Chính Cho S40,không Cần Pc,pm..
» Hướng Dẫn Cài đặt Và Sử Dụng XAMPP
» Cách Nhắn Tin SMS Miễn Phí Không Tốn Tiền
» Dùng Google+ Vì Facebook Bị Chặn
» Seo Cho Mạng Xã Hội
» Code Dọn Dẹp Error_log Trên Host
» Tạo 2 Lớp Xác Nhận Tài Khoản Trong WordPress
» Phím Tắt Hay Dùng Trong Photoshop
» Hướng Dẫn Cách Tạo File Ghost, Bung File Ghost
» Fomat Thẻ Nhớ ( Fomat Bằng điện Thoại) Thì Thẻ Nhớ đó Có
» Thủ Phạm Gây Giật điện Khi Sạc điện Thoại
» Hướng Dẫn Code Chèn Video Tự động Play
» Đưa Trang Web Blog Site Wap Lên Google Or Yahoo