> > Chèn Nhạc Của Tôi > Xem Full Hot New
Download file
Chèn Nhạc Của Tôi


Cach chen nhac
Category: Âm Nhạc, Tag: Âm nhạc,Giải trí

07/19/2010 01:35 pm
 Rat don gian........

may khong co vietkey nen thog kum.....vao nhacuatui de dang ky tai khoan rui chon bai hat ua thik ,......o duoi cho lik nhac ban copy rui chen vao cho mau do hien lik nhac sau muon chen hinh thi copy lik hinh rui chen vao cho chu mau xanh la link hinh don gian nhu dan ro nhung dan ro cung kho.........

ci cai nay ma nhoc cong lam dey,,,,,,,,hyhy chuk thak cong  - code ney:

<center><embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess='never'  src="http://i702.photobucket.com/albums/ww28/hatim86uyennhi/Flashplayer/HaTimBlog_MediaPlayer.swf" flashvars="file=http://kipno1.info/nct3/?link=LINKLISTNHAC&config=http://kipno1.info/nct3/config.php?backcolor=0x0080FF%26frontcolor=0xFFFFFF%26lightcolor=0xFE2EF7%26autostart=true%26shuffle=false%26repeat=true%26jpg=LINKHINH" width="370" height="500" wmode='transparent'/></center><p align="center"><embed src="http://i982.photobucket.com/albums/ae304/Hunnie_-tr/Fash/LeePro-download.swf?link=thay_link_nhạc_vào_đây" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="360" height="100" quality="High" scale="NoBorder" wmode="transparent"></embed></p>

                      

 

I .Chèn một bài hát bất kì từ mp3.zing.vn :

A.Đầu tiên các cậu vào trang http://mp3.zing.vn/ chọn cho mình một bài hát thật hay nhá,gõ tên bài hát sau đó ấn nút tìm ở bên cạnh là được,quá đơn giản đúng không


Nó sẽ hiện lên một trang mới,trong đó có một loạt danh sách các bài hát cùng tên do nhiều ca sỹ khác nhau,thik ca sỹ nào hát thì chọn bài đó nha,đấy là tớ viết cho những ai chưa quen biết với trang mp3.zing.vn chẳng hạn,biết đâu đó

Sau khi tìm được bài hát mà mình thik,các cậu chọn skin nào đẹp,hợp với blog của các cậu

Ấn vào từng skin bên dưới mục Chọn Skin nhúng Blog & Forum

Có nhiều skin đẹp tha hồ chọn nhé,sau khi chọn được skin mình thik,tích chuột vào chỗ tự đông play nhá nếu muốn nhạc tự động chạy khi vào blog

Bây giờ hãy copy toàn bộ dòng chữ ở chỗ Forum: tớ sẽ được đoạn như sau :

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS8xMi85MTI0NjJiZmQyNzZkYjAzMTJlNmU0MWZiYWI1ZGU5Ny5cUIbaBmUsICDN8VOG6oWkgQW5oIEcUIbaBow7RdUngZyBExaldUngZyBj4WeBqjWeBXxBa2lyYSBQaGFdUngfHRydWU[/FLASH]

Tiếp theo xóa phần [FLASH] ở hai đầu đoạn link trên đi,ta sẽ được một đoạn link mới như thế này :  http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS8xMi85MTI0NjJiZmQyNzZkYjAzMTJlNmU0MWZiYWI1ZGU5Ny5cUIbaBmUsICDN8VOG6oWkgQW5oIEcUIbaBow7RdUngZyBExaldUngZyBj4WeBqjWeBXxBa2lyYSBQaGFdUngfHRydWU

B.Thay dòng link này vào chỗ thay_link_nhạc_vào_đây trong code sau :

1.Code hiện skin chơi nhạc
<p align="center"><embed src="http://i982.photobucket.com/albums/ae304/Hunnie_-tr/Fash/LeePro-download.swf?link=thay_link_nhạc_vào_đây" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="360" height="100" quality="High" scale="NoBorder" wmode="transparent"></embed></p>


Ví dụ như sau khi thay link nhạc vào code trên tớ được một code như sau :

Code
<p align="center"><embed src="http://i982.photobucket.com/albums/ae304/Hunnie_-tr/Fash/LeePro-download.swf?link=http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS8xMi85MTI0NjJiZmQyNzZkYjAzMTJlNmU0MWZiYWI1ZGU5Ny5cUIbaBmUsICDN8VOG6oWkgQW5oIEcUIbaBow7RdUngZyBExaldUngZyBj4WeBqjWeBXxBa2lyYSBQaGFdUngfHRydWU" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="360" height="100" quality="High" scale="NoBorder" wmode="transparent"></embed></p>


2.Code ẩn skin chơi nhạc nhạc nền ) :
<p align="center"><embed src="http://i982.photobucket.com/albums/ae304/Hunnie_-tr/Fash/LeePro-download.swf?link=thay_link_nhạc_vào_đây" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1" height="1" quality="High" scale="NoBorder" wmode="transparent"></embed></p>


Sau khi thay link nhạc vào code trên,việc của bạn là copy và paste nó vào modun tự tạo hoặc bài viết nhé

Note : Nếu muốn chèn nhạc vào bài viết các cậu nhớ check nút HTML ở ngay góc trái khung bài viết lên,rùi mới paste code nhạc vào nhé,paste vào cuối bài viết đã check HTML ấy !

Sau khi làm như hướng dẫn trên tớ sẽ có một bài hát như thế này :
II .Chèn một list nhạc từ trang mp3.zing vào blog  hoặc bài viết :

Theo nhiều người hỏi nên hôm nay 14/9/2010 mình viết hướng dẫn thêm phần 2 này :

1.Đăng nhập tài khoản của mình trên trang mp3.zing.vn

2.Sau khi đăng nhập,ấn vào chỗ nhạc của tôi :
3. Sẽ hiện ra album nhạc của bạn :

4.Ấn vào nút  : " nghe " để nghe list nhạc ,sẽ hiện lên bảng này :

 

Ấn vào từng skin bên dưới mục Chọn Skin nhúng Blog & Forum

Có nhiều skin đẹp tha hồ chọn nhé,sau khi chọn được skin mình thik,tích chuột vào chỗ tự đông play nhá nếu muốn nhạc tự động chạy khi vào blog

Bây giờ hãy copy toàn bộ dòng chữ ở chỗ Forum: tớ sẽ được đoạn như sau :

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS8xMi85MTI0NjJiZmQyNzZkYjAzMTJlNmU0MWZiYWI1ZGU5Ny5cUIbaBmUsICDN8VOG6oWkgQW5oIEcUIbaBow7RdUngZyBExaldUngZyBj4WeBqjWeBXxBa2lyYSBQaGFdUngfHRydWU[/FLASH]

Tiếp theo xóa phần [FLASH] ở hai đầu đoạn link trên đi,ta sẽ được một đoạn link mới như thế này :  http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS8xMi85MTI0NjJiZmQyNzZkYjAzMTJlNmU0MWZiYWI1ZGU5Ny5cUIbaBmUsICDN8VOG6oWkgQW5oIEcUIbaBow7RdUngZyBExaldUngZyBj4WeBqjWeBXxBa2lyYSBQaGFdUngfHRydWU

B.Thay dòng link này vào chỗ thay_link_nhạc_vào_đây trong code sau :

1.Code hiện skin chơi nhạc<p align="center"><embed src="http://i982.photobucket.com/albums/ae304/Hunnie_-tr/Fash/LeePro-download.swf?link=thay_link_nhạc_vào_đây" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="360" height="100" quality="High" scale="NoBorder" wmode="transparent"></embed></p>


Ví dụ như sau khi thay link nhạc vào code trên tớ được một code như sau :

Code<p align="center"><embed src="http://i982.photobucket.com/albums/ae304/Hunnie_-tr/Fash/LeePro-download.swf?link=http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS8xMi85MTI0NjJiZmQyNzZkYjAzMTJlNmU0MWZiYWI1ZGU5Ny5cUIbaBmUsICDN8VOG6oWkgQW5oIEcUIbaBow7RdUngZyBExaldUngZyBj4WeBqjWeBXxBa2lyYSBQaGFdUngfHRydWU" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="360" height="100" quality="High" scale="NoBorder" wmode="transparent"></embed></p>


2.Code ẩn skin chơi nhạc nhạc nền ) :<p align="center"><embed src="http://i982.photobucket.com/albums/ae304/Hunnie_-tr/Fash/LeePro-download.swf?link=thay_link_nhạc_vào_đây" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1" height="1" quality="High" scale="NoBorder" wmode="transparent"></embed></p>


Sau khi thay link nhạc vào code trên,việc của bạn là copy và paste nó vào modun tự tạo hoặc bài viết nhé

Note : Nếu muốn chèn nhạc vào bài viết các cậu nhớ check nút HTML ở ngay góc trái khung bài viết lên,rùi mới paste code nhạc vào nhé,paste vào cuối bài viết đã check HTML ấy

5.Copy dòng link ở chỗ Forum,chỗ mà Silent bôi xanh đó,bỏ 2 phần [FLASH] ở 2 đầu dòng link đó,sẽ được phần link nhạc như sau :

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW66WD98||1&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Copy và paste dòng link nhạc đó thay vào chỗ : " thay_phần_link_nhạc_đó_vô_đây " ở trong đoạn code sau :

<p align="center"><embed src="http://i982.photobucket.com/albums/ae304/Hunnie_-tr/Fash/LeePro-download.swf?link=thay_phần_link_nhạc_đó_vô_đây" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="400" quality="High" scale="NoBorder" wmode="transparent"></embed></p>


oke sau khi thay link nhạc vào code,bạn copy và paste code đó vô phần nội dung trong modun hoặc paste vào bài viết,nếu là paste vào bài viết phải check nút HTML lên trước nha
Or

 

 


 


ảnh Thủ thuật hay

Mô tảArray Chèn-Nhạc-Của-Tôi Array
____________
Về bài viết

blog/blog-chen-nhac-cua-toi--full.html blog/blog-chen-nhac-cua-toi--full.html

Trang đọc bạn đang xem miễn phí thu thuat hay chen nhac cua toi

http://kenhtruyen.mcatbui.net/blog/blog-chen-nhac-cua-toi--full.html

Web mobile xem thu thuat hay tại chuyên mục chen nhac cua toi

• Bài viết khác
» Cách Chèn Nhạc Chèn Nhạc
» Cách đưa ứng Dụng,game,phần Mềm...ra Màn Hình Chính Cho S40,không Cần Pc,pm..
» Hướng Dẫn Cài đặt Và Sử Dụng XAMPP
» Cách Nhắn Tin SMS Miễn Phí Không Tốn Tiền
» Dùng Google+ Vì Facebook Bị Chặn
» Seo Cho Mạng Xã Hội
» Code Dọn Dẹp Error_log Trên Host
» Tạo 2 Lớp Xác Nhận Tài Khoản Trong WordPress
» Phím Tắt Hay Dùng Trong Photoshop
» Hướng Dẫn Cách Tạo File Ghost, Bung File Ghost
» Fomat Thẻ Nhớ ( Fomat Bằng điện Thoại) Thì Thẻ Nhớ đó Có
» Thủ Phạm Gây Giật điện Khi Sạc điện Thoại
» Google Chiếm 25% Lưu Lượng Internet Bắc Mỹ
» Facebook Không Mua Lại Nokia Thì Có Thể Mua Lại Nhà Sản Xuất BlackBerry
» Tin Tặc Trung Quốc Dùng Dropbox, Wordpress để Phát Tán Phần Mềm độc Hại
» Cách Down File Apk Từ Google Play
» Vì Sao Nên Chờ 10s, Trước Khi Khởi Động, Lại Modem WiFi ,Sau Mỗi Lần Tắt?
» Làm Thế Nào Để Sao Chép Dữ Liệu Trên 1 Chiếc Laptop
» Click Vào đây để Xem Hướng Dẫn Bảng Mã Màu Cho Blog
» Tự động Bắt Link Khi Không Cho Tải Flash Video