> > > Cân Não..Cả Diễn Đàn Vào Trả Lời Câu Này Nè > Xem Full Hot New
Download file
Cân Não..Cả Diễn Đàn Vào Trả Lời Câu Này Nè

Cân Não..Cả Diễn Đàn Vào Trả Lời Câu Này Nè

..Cân Não..Cả Diễn Đàn Vào Trả Lời Câu Này Nè..
Có hai cánh cửa biết nói, một cái luôn nói thật và một cái luôn nói láo. Một cái đưa đến nơi an toàn, một cái đưa đến sự chết. Phải hỏi họ làm sao thì mới biết nên đi cửa nào? Chỉ được hỏi một câu.

ảnh Góc hài hước

Mô tảArray Cân-NãoCả-Diễn-Đàn-Vào-Trả-Lời-Câu-Này-Nè Array
____________
Về bài viết

blog/blog-can-nao-ca-dien-dan-vao-tra-loi-cau-nay-ne--full.html blog/blog-can-nao-ca-dien-dan-vao-tra-loi-cau-nay-ne--full.html

Trang đọc bạn đang xem miễn phí goc hai huoc can naoca dien dan vao tra loi cau nay ne

http://kenhtruyen.mcatbui.net/blog/blog-can-nao-ca-dien-dan-vao-tra-loi-cau-nay-ne--full.html

Web mobile xem goc hai huoc tại chuyên mục nhung cau do vui can naoca dien dan vao tra loi cau nay ne

• Bài viết khác
» Gần 100 Câu đố Vui Và Mẹo Giải đáp. Cả Nhà Relax Và Tham Khảo Nhé
» Tổng Hợp 125 Câu Hỏi đố Vui
» Tổng Hợp Câu đố Vui được Chọn Lọc
» Những Câu đố Vui-Cười đau Cả Bụng !!
» Bộ Giáo Dục “bật Mí” đề Thi Tuyển Sinh
» Wap đố Vui, Tổng Hộp Câu đố Hay Nhất
» Tổng Hợp 15 CÂU ĐỐ KHÓ NHẤT THẾ GIỚI Nếu Một Bức Tranh đáng Giá Nghìn Từ
» Những Câu đố Vui-Cười đau Bụng !
» Tổng Hợp Câu đố Mẹo Có đáp án, Câu đố Mẹo Lời đố Mẹo Có đáp án